Vanaf nu verkrijgbaar!

Voor veel mensen is Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een aandoening die plotseling in hun leven komt door een verkeersongeluk, TIA of zuurstoftekort. Voor elk patiënt kunnen de gevolgen van NAH ook nog eens flink uiteen lopen. Wel is het voor iedereen zo dat hersenschade het leven goed overhoop kan gooien. Voor al deze mensen is het goed om te weten dat zij er niet alleen in staan.


In 2019 waren er volgens cijfers van de Hersenstichting 770.000 mensen in Nederland bekend met NAH.
Van deze mensen was iets meer dan een derde jonger dan 65 jaar.

Over NAH zijn echter nog een hoop dingen onbekend bij het grotere publiek, wat een al moeilijke revalidatie mogelijk nog moeilijker maakt.

Half autobiografie en half informatie boek, bevat “He’j de kop kapot?”
het verhaal van een leven met NAH en een hoop feiten over de aandoening.
Hiermee hoopt de auteur te helpen aan de discussie en het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel. 


Een hoop dingen in het leven worden namelijk net wat makkelijker met een goed gesprek en een beetje begrip.


Voor lezingen en informatie kunt u mailen naar hejdekopkapot@outlook.com