Privacy statement


D Woltjer Works, gevestigd aan Zwanenveld 2725, 6538 NL, te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

1. He’j de kop kapot

2. Doel gegevens

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Websitebezoek

6. Beveiliging

7. Uw rechten

8. Verantwoordelijkheden


1. He’j de kop kapot

“hejdekopkapot.com” is de website van J.A.D. Woltjer. Middels deze website worden boeken verkocht.

Contactgegevens

Zwanenveld 2725

6538 NL, nijmegen

+31 6 14046741

J.A.D. Woltjer is de Functionaris Gegevensbescherming van “hejdekopkapot.com”. Hij is te bereiken via hejdekopkapot@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

“J.A.D. Woltjer” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hejdekopkapot@outlook.com. Wij verwijderen dan deze informatie.


2. Doel gegevens

“Hejdekopkapot.com” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

“J.A.D. Woltjer” neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

3. Doel gegevens

“hejdekopkapot.com” verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Mollie

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst dan verwerken wij uw gegevens uitsluitend om de bestelling naar u te versturen. Echter de betaling wordt afgehandeld door Mollie. Mollie verzamelt gegevens die nodig zijn voor het betalen van het boek, zoals voor- en achternaam, bankrekeningnummer of creditcardnummer. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Mollie.

4. opslag periode

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


5. Website bezoek

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

“hejdekopkapot.com” gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


SSL Certificaat

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website “hejdekopkapot.com” privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.


6. beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hejdekopkapot@outlook.com


7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar hejdekopkapot@outlook.com. Een bericht tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan eveneens naar dit adres verzonden worden.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u zelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.


Klachten

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl